CİHANGİR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

En Büyük Savaş, Cahilliğe Karşı Yapılan Savaştır.

 • https://www.facebook.com/cihangirhalkeğitimmerkezi
ATATÜRK
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam16
Toplam Ziyaret162750
Üyelik Girişi
Site Haritası
AlışSatış
Dolar5.57365.5959
Euro6.18786.2126
ORYANTASYON EĞİTİMİ BAŞVURU FORMU
SERAMİK BİÇİMLENDİRME KURSU KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR.

SERAMİK BİÇİMLENDİRME PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR


ALAN                                  :   SERAMİK VE CAM   TEKNOLOJİSİ

MESLEK                            :

MESLEK SEVİYESİ         :

MESLEK ELEMANI TANIMI

Seramik şekillendirme yöntemlerini etkin biçimde kullanabilen, sırlı-sırsız pişirimlerini tekniklerine uygun yaparak çeşitli ürünleri ortaya çıkartabilen kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

 1. Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.
  1. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler seramik ve cam sektöründe;

 1. Çömlekçi atölyeleri,
 2. Çini atölyeleri,
 3. Seramik ve cam atölyeleri,
 4. Seramik ve cam fabrikaları,
 5. Kendi atölyeleri vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

 1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında eğitim verilmektedir,
 2. Programın uygulanabilmesi için seramik ve cam teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

 1. Programın uygulanmasında seramik ve cam teknolojisi alanında eğitim almış alan öğretmenleri görev almalıdır.
 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde seramik ve cam teknolojisi alanında sektör deneyimi olan meslek elemanlarından yararlanılabilir.
 3. Usta öğretici, bu programla ilgili yeterliklere sahip olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

 1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
 2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
 3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
  1. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.


4


 • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
 • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
 • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
 • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
 • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

 1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.
 2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

 1. Meslek programının toplam eğitim süresi 360/288 saat olarak planlanmıştır.
 2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri

uygulanır.

 1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
 2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
 3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
 4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
 5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
 6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve

planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Seramik ve

Cam firmaları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;

 1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
 2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
 3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
 4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
 5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

5


EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim

uygulamaları yapılır.

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

 1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
 2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
 3. Mesleki gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
 4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün mesleki gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.
 5. Mesleki gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

' DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

1

Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İletişim

40/8

2

Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve veri toplamak

Bilgiye Ulaşma ve Veri Toplama

40/8

3

Uygulanabilir girişimci (iş ) fikirler üretmek

Girişimci Fikirler Üretme

40/8

4

Girişimci (iş)fikri geliştirmek ve planlamak

Girişimci Fikri Geliştirme

40/8

5

İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek

İş Kurma ve Geliştirme

40/16

6

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/8

8

Kendini geliştirerek karşılaştığı problemleri çözmek

Problem Çözme

40/8

MODÜL VE İÇERİKLERİ

 • Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.
 • Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32,

40/40 olarak yapılabilir.

 • Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve
  uygulamalı tüm içeriği kapsar.
 • Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında,
  diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.
 • Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu
  yoktur.
 • Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.
 • Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

6


NOT: Seramik Biçimlendirme programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.


YETERLİK VE MODÜL TABLOSU


YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Çimdikleme ve sıvama yöntemiyle form şekillendirmek

Çimdikleme ve Sıvama Yöntemi

40/32

2

Sucuk yöntemi ile form şekillendirmek

Sucuk Yöntemi

40/32

3

Plaka yöntemi ile form şekillendirmek

Plaka Yöntemi

40/32

4

Kalıplara döküm yapmak

Döküm Yoluyla Şekillendirme

40/32

5

Pişmemiş ürün üzerine dekor yapmak

Yarı Mamul Dekorlama

40/32

6

Serbest pano tasarımı yapmak

Pano tasarımı yapma

40/32

7

Panoyu şekillendirmek

Pano şekillendirme

40/32

8

Sır hazırlamak

Sır Hazırlama

40/32

9

Sırlama yöntemlerini uygulamak

Sırlama ve Pişirim

40/32

TOPLAM

 

360/288


 

  
1530 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
MEB HABER

Takvim
Hava Durumu
Anlık
Yarın
30° 32° 23°